Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing - Pasmaat


Pasmaat Advies:


Ook voor uw Fiscaal Advies voor uw Vastgoed en WOZ

Pasmaat Advies kan u ook helpen met advisering over fiscale aspecten van uw vastgoed, vergunningen en uw WOZ-waarde.

Om met het laatste te beginnen:


Op grond van de Wet WOZ wordt een waarde toegekend aan uw (onbebouwde/bebouwde) onroerende zaken, zoals woning, bedrijfspand, kantoor et cetera. Vaak wordt daarbij geen rekening gehouden met waardebeperkende aspecten die weliswaar niet aanwezig zijn, maar op grond van het geldende bestemmingsplan wel mogelijk en toegestaan zijn. Echter, ook wordt vaak geen rekening gehouden met gebruiksmogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, waar dit wel relevant is of kan zijn voor de waarde van uw vastgoed. 

Bodemwaarde kantoren:

Verder is van belang dat door een verlaging van de Vpb de overheid tracht om dit 'kadootje' weer terug te halen door afschrijven op kantoorgebouwen te beperken. Kantoorgebouwen mogen daardoor slechts nog worden afgeschreven tot de bodemwaarde, waarbij deze bodemwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde van het kantoorpand. Afhankelijk van de wijze van gebruik van dit kantoorpand mag of tot de bodemwaarde worden afgeschreven (dus tot de WOZ-waarde) of tot 50% van deze bodemwaarde (wederom de WOZ-waarde).


Het is dus van groot belang dat u de WOZ-waarde van uw kantoorgebouwen goed controleert op juistheid of ons vraagt om dit voor u te doen. De WOZ-waarde bepaalt immers hoeveel u mag afschrijven op deze WOZ-waarde.


Nu weten ook wij dat er bureaus zijn die op no cure no pay basis bezwaar maken tegen WOZ-waardes.


Wij werken op basis dat wij gewoon ons uiterste best doen voor hetgeen u ons betaalt en dat wij ons niet laten leiden door alleen enkele lucratieve zaken aan te nemen die u zelf ook had kunnen winnen, zonder een adviseur in te schakelen.


Het is van groot belang dat een dergelijke procedure zorgvuldig wordt voorbereid, voor u wordt gevoerd en gecontroleerd. De volgende WOZ-waarde is immers weer gebaseerd op de huidige WOZ-waarde. 

WOZ Woningen:


Voor woningen is het in het kader van de Wet WOZ van groot belang dat u bij aankoop van een woning ervoor zorgt dat deze woning NA 1 januari wordt gepasseerd bij de notaris. 1 januari is immers de peildatum voor de WOZ, voor wie eigenaar is.


Verder is het van belang dat als u eigenaar wordt van een woning, u de gemeente verzoekt om u een WOZ-beschikking te sturen. Tegen deze waarde kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Uiteraard kunnen wij dit ook allemaal voor u regelen.


Pasmaat Advies is geen Bezwaarbureau in die zin dat wij alleen bezwaar maken als het ons zinvol lijkt. Garanties kunnen wij niet geven, behalve dat wij het van enorm groot belang vinden om een goede naam te behouden. 

BTW bij vastgoed:


BTW in vastgoed-projecten is erg ingewikkeld. Zo kunt u als ondernemer worden beschouwd in de BTW, terwijl u voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer wordt gezien. Verder is van belang dat als u een bouwkavel verkoopt u onder de BTW valt. Er is veel jurisprudentie wanneer sprake is van een bouwkavel. Vraag ons gerust een advies als u hierover twijfelt. Let ook op dat u vrijstelling krijgt van de overdrachtsbelasting als u onder de BTW valt. 

Overig Fiscaal Advies:


Heeft u overige fiscale vragen, stel ze gerust! Dit kan ook betrekking hebben op de VPB, IB maar ook leges-vraagstukken, precario-belasting enzovoort.


Een vraag? Bel 0412 48 48 22 of mail naar [email protected]