Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing - Pasmaat


Planschade advies

Pasmaat advies heeft veel ervaring als planschadebureau. We maken niet niet alleen veel planschade-risico-analyses maar helpen u ook met uw planschadeverzoek of second opinion.


Planschaderisicoanalyse:


Wij brengen voor u in kaart hoeveel planschade te verwachten is voor uw project/bouwplan of geven alleen aan of er planschade te verwachten is, net wat u wilt.


Met een planschade-rapport kunnen wij een eigen taxateur vragen hier een waarde aan toe te kennen maar u mag uiteraard ook met ons rapport een eigen taxateur vragen om het schadebedrag te bepalen.


Let wel: Een analyse geeft nooit zekerheid over de daadwerkelijke planschade maar geeft slechts een indicatie!


Wij kunnen u ook bijstaan om u te adviseren omtrent de overeenkomst die u moet sluiten met de gemeente om ervoor te zorgen dat uw belangen hierin maximaal zijn verzekerd.

Second Opinion:


Stel u heeft een planschade-verzoek ingediend. Op dat moment meldt zich een planschadeexpert die uw locatie komt bezoeken en deze brengt een advies uit. Hierop mag u reageren.


Pasmaat advies kan deze reactie voor u verzorgen waarbij maximaal uw belangen worden behartigd.


Planschadeverzoek:


Mocht in uw omgeving een bouwplan verrijzen waar voor u planschade kan ontstaan, meld dit dan zo vroeg mogelijk bij ons zodat we meteen met u mee kunnen denken over de beste strategie.


We worden vaak net iets te laat gebeld en kunnen de zaak dan vaak nog wel oplossen maar hoe eerder hoe beter! Onze eerste adviezen zijn vaak gratis en vrijblijvend dus schroom niet te bellen. U betaalt pas als wij daarover een afspraak hebben gemaakt.