Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing - Pasmaat


Ruimtelijke Onderbouwing:


Een "Ruimtelijke Onderbouwing" voor bijvoorbeeld uw omgevingsvergunning kan veel goedkoper worden opgesteld als men zich als bureau beperkt tot wat belangrijk is.


Bel voor informatie over een Ruimtelijke Onderbouwing naar

0412 48 48 22 of mail naar [email protected]


Wat is nu precies een "Ruimtelijke Onderbouwing"?


Bij een Ruimtelijke Onderbouwing wordt beschreven wat u precies gaat doen. Wat is de bestaande situatie en wat wordt de nieuwe situatie?


Verder gaat een Ruimtelijke Onderbouwing in op het beleid van het Rijk, het provinciale beleid en het gemeentelijke beleid. Ook wordt uiteraard het geldende bestemmingsplan goed beoordeeld.


Verder gaat een Ruimtelijke Onderbouwing in op de milieuaspecten zoals:


Bodemkwaliteit

Luchtkwaliteit

Bedrijfszonering

Geluid (wegverkeerslawaai, spoorweglawaai)

Externe veiligheid (LPG, Gasleidingen, Gevaarlijk transport)

Luchtkwaliteit (zogenaamde fijnstof en dergelijke)

Geur (landbouw of industrie)


Van al deze aspecten hebben wij veel kennis en zijn een gedreven gesprekspartner van de deskundigen van de gemeente en de omgevingsdiensten in Nederland.


Bij Pasmaat advies vinden wij dat onderzoeken alleen moeten worden uitgevoerd als dit echt noodzakelijk is. En in dat geval kunnen wij deze ook nog eens goedkoop voor u aanleveren doordat we jarenlang bureaus hebben geselecteerd op prijs, kwaliteit en service.


Voor een Ruimtelijke Onderbouwing werken wij alleen met kleine, meedenkende, gespecialiseerde bureaus die - net als ons - de prijs laag willen houden. Wat niet opnieuw gebeurt, hoeft u ook niet te betalen. Zo kunnen wij de prijs van een Ruimtelijke Onderbouwing laag houden!


Bij zowel een Ruimtelijke Onderbouwing als bij onderzoeken bestaat veel werk uit standaardteksten. Deze brengen wij en onze partners niet in rekening! Dat is de reden dat wij en onze partners zo goedkoop kunnen werken. U betaalt voor de aanpassingen en het maatwerk wat voor u wordt verricht.


Bij ons krijgen we al onze projecten door het gemeentelijke apparaat, bij alle gemeentes overal in Nederland.


Pasmaat advies heeft alle kennis en ervaring in huis die het mogelijk maakt om zo goedkoop mogelijk een ruimtelijke onderbouwing op te stellen die toch door de gemeente wordt geaccepteerd. In feite gaat het alleen om de onderbouwing van de haalbaarheid van uw bouwplan. Een "Ruimtelijke Onderbouwing" bevat een beschrijving van het beleid, eventuele onderzoeken of de reden waarom een bepaald onderzoek niet hoeft te worden uitgevoerd. Een Ruimtelijke Onderbouwing geeft ook weer wat uw bouwplan inhoudt en behoort tot een omgevingsvergunning.


Pasmaat advies heeft al diverse ruimtelijke onderbouwingen gemaakt voor architecten, gemeentes, bouwkundige bureau's, particulieren, makelaars en overigen. Ook adviseert Pasmaat advies hierbij in het vergunningentraject.

Als Pasmaat advies een ruimtelijke onderbouwing opstelt dan wordt vooral gestuurd naar het einddoel: zo snel mogelijk een vergunning zien te verkrijgen voor een project. Daarvoor overlegt Pasmaat advies eventueel met instanties zoals gemeente of provincie maar zal ook met haar klant overleggen of een planaanpassing slimmer 

kan zijn.


Een "ruimtelijke onderbouwing" van pasmaat advies is maatwerk en blijft maatwerk!


Vraag gerust om referenties! Wij hebben ze ......


Zoals:


Ruimtelijke onderbouwing Amsterdam

Ruimtelijke onderbouwing Den Haag

Ruimtelijke onderbouwing Rotterdam

Ruimtelijke onderbouwing Purmerend

Ruimtelijke onderbouwing Terschelling

Ruimtelijke onderbouwing Texel

Ruimtelijke onderbouwing Oss

Ruimtelijke onderbouwing Oijen

Ruimtelijke onderbouwing Den Bosch

Ruimtelijke onderbouwing Zwolle

Ruimtelijke onderbouwing Kampen

Ruimtelijke onderbouwing Schiedam

Ruimtelijke onderbouwing Beverwijk

Ruimtelijke onderbouwing Apeldoorn

Ruimtelijke onderbouwing Eindhoven

Ruimtelijke onderbouwing transformatie kantoorruimte

Ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplan

Ruimtelijke onderbouwing studentenhuisvesting

enzovoort....